disclaimer

DE HAAN AV TECHNOLOGIES kan niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan is foutloos en DE HAAN AV TECHNOLOGIES doet geen uitspraken over de technische juistheid of functionaliteit van de site of dat de inhoud accuraat, foutvrij is of up-to-date. 

Deze site wordt door DE HAAN AV TECHNOLOGIES op een ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar “basis aangeboden. 

DE HAAN AV TECHNOLOGIES geeft geen garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk op de rechten van derden of intellectuele eigendom. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze site op eigen risico is.

DE HAAN AV TECHNOLOGIES kan niet instaan ​dat de informatie op deze site te allen tijde nauwkeurig, betrouwbaar, up to date en/of  correct zijn, dat de site beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie, of dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. De inhoud kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en DE HAAN AV TECHNOLOGIES kan wijzigingen of verbeteringen te allen tijde doorvoeren. 

DE HAAN AV TECHNOLOGIES is niet verantwoordelijk voor kosten van onderhoud, reparatie of correctie alsmede inkomstenderving in geval van verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze site of de inhoud hiervan. 

DE HAAN AV TECHNOLOGIES geeft geen garantie dat het gebruik van de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies op dergelijke inhoud.