De Haan Online Manual Shop

 

  U kunt bij ons 'originele' manuals bestellen in de vorm van professioneel geprinte scans.

U kunt bij ons professionele scans (gemaakt door een copyshop) van orginele manuals van de fabrikanten van de apparatuur bestellen. Elke manual is gecontroleerd en kan desgewenst opnieuw gescand worden wanneer een pagina niet bevalt. 

De originelen zijn allen geleverd door de fabrikant of omroep, en wij laten alle bijlagen en dergelijke die erbij zit scannen; ze zijn dus zo volledig mogelijk. Er zijn soms wel meerdere varianten op manuals ,dus het –kan- zijn dat er maar een deel van uw apparatuur in vermeld staat. Dit is op eigen risico. 

Wij verkopen geen papieren manuals, alleen scans in PDF formaat. De prijs verschilt per manual, al naar gelang van de dikte en beschikbaarheid. Alle prijzen staan bij de omschrijving van betreffende manual vermeld. Betaling kan per paypal of vooruitbetalinf van factuur per bank (alle genoemde prijzen zijn ex BTW).

Een deel van de manuals staat nu al online. De volgende zijn momenteel beschikbaar:

- Telefunken m15a (simpel),
- Telefunken m10 (mechanica) 
- Telefunken m10 (NRU/Wereldomroep)

- Studer A807
- Studer A80 en
- Studer Revox PR99.


Meer manuals volgen zo spoedig mogelijk waaronder: Philips PRO 12 Philips PRO 36 Philips EL3501 (normaal) Philips El3501 (Phonogram) Philips EL3503 Schlumberger/Preco F500 Dynamaxx Jingleplayer BE Electronics Jingleplayer Sonifex Jingleplayer ITC Jingleplayer

 

  You can contact us 'original' manuals online in the form of professionally printed scans.

You can contact our professional scans (made by a copy shop) ordering original manuals of the manufacturers of the equipment. Each manual has been checked and may optionally be rescanned when a page not like.

The originals are all supplied by the manufacturer or broadcaster, and we release all attachments and scan such that comes with it; so they are as complete as possible. There are sometimes multiple variations of manuals, so it -kan- that only a part of your equipment listed. This is at your own risk.

We do not sell papers manuals, only scans in PDF format. The price varies by manual, depending on the thickness and availability. All prices are listed in the description of relevant manual. Payment can be by paypal or vooruitbetalinf of invoice by bank (all prices are ex VAT).

Some of the manuals is already online. The following are currently available:

- Telefunken M15A (simple),
- Telefunken M10 (mechanics)
- Telefunken M10 (NRU / Worldwide)
- Studer A807
- Studer A80 and
- Studer Revox PR99


More manuals as follow. soon as possible, including: Philips Philips PRO PRO 12 36 Philips EL3501 (normal) El3501 Philips (Phonogram) Philips EL3503 Schlumberger / Preco F500 Dynamaxx Jingle Player BE Electronics Jingle Player Sonifex Jingle Player ITC Jingle Player

 

  Sie finden uns "Original" Handbücher online in Form von professionell gedruckte Scans in Verbindung.

Sie können unsere professionelle Scans (von einem Copy-Shop gemacht) Bestellung von Original-Handbüchern der Hersteller der Arbeitsmittel zu kontaktieren. Jedes Handbuch wurde überprüft und können gegebenenfalls erneut geprüft, wenn eine Seite nicht wie.

Die Originale werden alle vom Hersteller oder Fernsehveranstalter gelieferten, und wir lassen Sie alle Anhänge und Scannen, so dass mit ihm kommt; so sind sie so vollständig wie möglich. Manchmal gibt es mehrere Varianten von Handbüchern, so dass es -kan- dass nur ein Teil Ihrer Geräte aufgelistet. Dies ist auf eigene Gefahr.

Wir verkaufen keine Papiere Handbücher, scannt nur im PDF-Format. Der Preis variiert je nach Hand, abhängig von der Dicke und Verfügbarkeit. Alle Preise sind in der Beschreibung des jeweiligen Handbuchs. Die Zahlung kann per Paypal oder vooruitbetalinf der Rechnung per Bank sein (alle Preise netto).

Einige der Handbücher ist bereits online. Das folgende sind derzeit verfügbar:

- Telefunken M15A (einfach),
- Telefunken M10 (Mechanik)
- Telefunken M10 (NRU / Weltweit)
- Studer A807
- Studer A80 und
- Studer Revox PR99

Mehr Handbücher wie folgt. sobald wie möglich, einschließlich: Philips Philips PRO PRO 12 36 Philips EL3501 (normal) El3501 Philips (Phonogram) Philips EL3503 Schlumberger / Preco F500 Dynamaxx Klingel Spieler BE Electronics Klingel Spieler Sonifex Klingel Spieler ITC-Klingel-Player

Telefunken Manuals

Verkrijgbaar onder andere

- Telefunken M10
- Telefunken M10 NRU
- Telefunken M15a
Studer Manuals

Verkrijgbaar onder andere

- Studer A80
- Studer A807
- Studer/Revox PR99
 

Visit our online shop!


Paypal accepted.
We ship worldwide.
Combine your purchases for less shipping costs!
Feel free to ask questions, don't hesitate to use the contact form

De Haan AV geeft kwaliteit een langer leven!

In de afgelopen jaren heeft De Haan AV een groot en verscheiden assortiment aan Pro Audio apparatuur verhandeld. Het assortiment loopt van professioneel analoog uit midden vorige eeuw (u zult vele bekende apparaten voorbij zien komen) tot Hi-End huiskamerapparatuur en Broadcast materiaal.

 

U kunt de hele historie van de Nederlandse en buitenlandse omroepwereld voorbij zien komen zoals  Bayerischer Rundfunk, ARD, ZDF, BBC en RTL. Klik hier voor een foto-overzicht.

 

Naast de apparatuur zelf heeft De Haan AV manuals van vele nog in gebruik zijnde apparatuur waarvan u via deze site professioneel gescande kopieen kunt bestellen. Het assortiment wordt naast de nu reeds beschikbare Studer en Telefunken manuals op verzoek of zo snel mogelijk aangevuld met onder andere Philips, Schlumberger, Dynamax, BE Electronics, Sonifex en ITC. U kunt ze HIER vinden.

Wat zoeken we en wat kopen we in?

  • Ons inkoopbeleid is heel breed: we zitten niet vast aan merken, maar aan kwaliteit!

    Over het algemeen kopen wij in van radiostudio’s, televisiestudio’s, muziekstudio’s, audiovisuele bedrijven, facilitaire bedrijven voor de omroep, handelaren, inkopers, opkopers, verzamelaars en particulieren. Zoals u ziet: ook u behoort tot onze doelgroep! Wat zoeken we, wat kopen we in? Studio...

    Read More...

 

 

Contactgegevens

info@dehaanav.nl

De Haan Technologies

Postadres: 
Eindstraat 2
5502 TC Veldhoven
Nederland

Telefonisch contact
alleen na e-mail

Halen - Leveren

Wij hebben een depot in
Best (NB)

waar na afspraak via e-mail waren kunnen worden opgehaald/afgeleverd. 

Afhalien/wegbrengen in
Veldhoven is ook mogelijk,
echter daar zit enige dagen tijd tussen, i.v.m. planning van het vervoer van/naar depot Best.